Download algemene voorwaarden


Het gebruik van de Motortrend Internetsite is voor eigen rekening en risico. Motortrend is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze site, noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de aankoop en gebruik van de aangeboden motorkleding, goederen en of accessoires. Motortrend is niet aansprakelijk voor op de internetsite onjuist vermelde verkoopprijzen,afbeeldingen en/of oude verpakkingen. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

1. Algemene voorwaarden
Door artikelen bij Motortrend Heerenveen te bestellen, accepteert u deze algemene voorwaarden.
2. Productinformatie en prijzen
Al onze prijzen zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen, afbeeldingen, types, maten, kleuren etcetera. Als blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de vermelding, houden wij ons het recht voor de artikelen niet te leveren. U ontvangt in dit geval zo spoedig mogelijk bericht en de juiste informatie.

3. Levertijden en voorraad
In principe leveren wij bestellingen binnen 5 werkdagen zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Wij verzenden uw bestelling via DHL of naar gelang via een andere vervoerder. Uw bestelling wordt overdag bij u aangeboden. Mocht een product onverhoopt niet op voorraad zijn, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor een alternatieve leverdatum.
Bovenstaande is van toepassing op leveringen binnen Nederland. Buitenlandse levering en verzendkosten op aanvraag.

4. Garantie
Op al uw aankopen ontvangt u de fabrieksgarantie. Deze garantie is niet van toepassing op batterijen en beschadigingen van buitenaf, of verkeerd gebruik van het product. Op zelf gemonteerde onderdelen geven wij geen garantie. Motortrend is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan door gebruik van de producten.

5. Retourneren en ruilen.   LET OP:  Retouren alleen verzenden met DHL dus niet anders.

 Herroepingsrecht.
       LET OP:  producten waarvan de originele kaartjes zijn verwijderd en/of de originele verpakking ontbreekt kunnen niet retour.
 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail adres info@motortrend.nl . Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6 . Kosten in geval van herroeping
         Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping.
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Let op: de ondernemer hoeft de bezorgkosten niet terug te betalen als de consument alleen een deel van de bestelling terugstuurt.
 5. De kosten voor het terugsturen zijn voor de consument tenzij er tussen leverancier en consument andere afspraken zijn gemaakt.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
7 . Uitsluiting herroepingsrecht
 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Wij zullen géén artikelen terugnemen die gebruikt of gedragen zijn, zulks ter beoordeling van Motortrend. Bewaar de originele verpakking van de artikelen, verwijder geen labels en zorg voor een goede verpakking bij een eventuele retourzending.